Østersømusling

Østersømusling
Østersømuslingen lever ned til 140 meters dybde. Den kan højst blive 3 cm og er nogle gange meget rødlig. Den ånder igennem et rør som den stikker op gennem sandet, hvor den filtrerer vandet for ilt. Østersømuslingens to ånderør er fuldstændigt adskilte, ånderørenes yderste del er meget bevægelig og kan undersøge overfladens lag af rådnende dyre-og planterester og plankton. Den bevæger sig med en "fod" den har, som den skubber sig fremad med. Dens fjender er krabber, hummere elller fugle hvis den skulle ligge på lavt vand.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”